Sarajevo, 18.09.2021 | 00:56
     01:20 Babilon Berlin, igrana serija, 5/8, 12+           02:05 Ženski raj, igrana serija, 138/180, 3. sezona           02:45 Kraj programa           06:40 Sportske igre mladih, program za mlade, 6/15           07:00 Hayd u park, program za mlade           07:30 Ženske priče sa Amrom Džeko: Mali veliki heroji, lifestyle emisija, 1/12, 2. sezona           08:00 Vijesti           08:05 Tražimo dom s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija, 7. i 8/9, r.           08:55 Nacija inovacija, strani dokumentarni serijal, 2/6           09:20 Planet BiH, program za djecu     
BHRT RTRS Live program Radija FBiH
Kontakt
FAQ
Postavi homepage
Vremenska prognoza
Start FTV TV vodič Radio FBiH Opće informacije Marketing Javne nabavke      TELETEXT
 
 
Program Televizije FBiH
 
01:20
Babilon Berlin, igrana serija, 5/8, 12+
02:05
Ženski raj, igrana serija, 138/180, 3. sezona
02:45
Kraj programa
06:40
Sportske igre mladih, program za mlade, 6/15
07:00
Hayd u park, program za mlade
07:30
Ženske priče sa Amrom Džeko: Mali veliki heroji, lifestyle emisija, 1/12, 2. sezona
08:00
Vijesti
08:05
Tražimo dom s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija, 7. i 8/9, r.
08:55
Nacija inovacija, strani dokumentarni serijal, 2/6
09:20
Planet BiH, program za djecu
09:30
Vidi ovo: Zdravo ili nezdravo pitanje je sad?, program za djecu
09:40
Rezime, informativni program, r.
Program za:  pon   uto   sri   čet   pet   sub   ned
Program Radija FBiH
sada
Jukebox
01:25
Pop mix
02:25
Jukebox
03:00
Muzika svijeta
04:00
Muzički program: Bh muzika
05:00
Narodna muzika
06:00
Dobro jutro (Vijesti u 07:00; Sport u 07:10; Vijesti u 08:00)
09:00
Vijesti
09:03
Bh muzika
10:00
Vijesti
10:03
Riznica znanja
11:00
Vijesti
11:03
Hit mix
Program za:  pon   uto   sri   čet   pet   sub   ned

Na osnovu odredbi Statuta RTV FBIH, broj: 01/2002 od 02.09.2002., kao i na osnovu člana 35., stav 1. alineja 2. Zakona o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 40/02, 12/04), a uzimajući u obzir odredbe Privremene odluke u vezi sa upravnim tjelima javnog RTV sistema u BiH (Službeni glasnik BiH, 24/03), Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, 49/04), Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, broj 8/05), Zakona o javnom RTV sistemu BiH ( Službeni glasnik BiH, broj: 78/05), Protokola o procedurama i rokovima naručivanja usluga Medijskog centra JS BiH od oktobra 2003., Upravni odbor Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj dana 06.11.2007.godine, usvojio je i utvrdio dopunu  prečišćenog teksta

 

 

 

S T A T U T

Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine

(dopuna prečišćenog teksta)

 

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 

Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine (u nastavku: RTV FBiH) osnovana je Zakonom o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine koji čini sastavni dio Odluke o restruktuiranju sistema javnog emitiranja u BiH - Aneks II  (Službene novine FBiH, broj: 37/99).

 

RTV FBiH je upisana u Registar  pravnih osoba Kantonalnog suda u Sarajevu, pod matičnim registarskim brojem: 2-34, Rješenjem broj:  UF/I-4141/00 od 20.06.2000.

 

Osnivač RTV FBiH je Parlament Federacije BiH sa osnivačkim kapitalom u iznosu od 100.000,00 KM.

 

Član 2.

 

RTV FBiH je javno preduzeće Federacije Bosne i Hercegovine, osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, prijenos i emitiranje programa radi ostvarivanja prava građana Federacije Bosne i Hercegovine na informiranje, kao i zadovoljavanja njihovih kulturnih, obrazovnih i drugih potreba.

 

Član 3.

 

RTV FBiH je samostalna u obavljanju djelatnosti i ima uređivačku nezavisnost i institucionalnu autonomiju, naročito u oblastima kao što su:

- planiranje i proizvodnja programa;

- utvrđivanje programske sheme;

- uređivanje i prezentacija vijesti i informativnog programa;

- upravljanje i raspolaganje imovinom

- zapošljavanje i prava i obaveze zaposlenika;

- uređivanje djelatnosti i unutrašnje organizacije.

 

 

Član 4.

 

RTV FBiH kao dio Javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine ostvaruje saradnju sa javnim RTV servisima: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) i Radiotelevizijom Republike Srpske (RTRS) kako bi osigurala proizvodnju programa najvišeg kvaliteta i učinila ga dostupnim javnosti Bosne i Hercegovine, plasirajući istinite, raznovrsne i vjerodostojne informacije o političkim, privrednim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim, naučnim, vjerskim, ekološkim, sportskim i drugim događajima.

 

RTV FBiH, u skladu sa Zakonom, će ostvarivati saradnju sa BHRT i RTRS putem Korporacije javnih RTV servisa BiH, te sa Korporacijom putem Odbora sistema, upravnih odbora RTV servisa, saradnjom generalnih direktora javnih RTV servisa i Korporacije, programskih struktura, kao i emiterskih i zajedničkih radnih tijela.

 

Član 5.

 

U troškovima Korporacije, kao zajedničke upravljačke strukture između javnih RTV servisa, participira RTV FBIH  za korištenje resursa Korporacije, a što je definirano Protokolom o procedurama i rokovima naručivanja usluga Medijskog centra JS BiH od oktobra 2003.

 

 

Član 6.

 

RTV FBiH svoje programe emitira na dva radio-kanala i jednom tv-kanalu.

Nazivi radijskih kanala su: "Radio FBiH" i "Radio 202", dok televizijski kanal nosi naziv: "Federalna televizija".

 

RTV FBiH svoje programe čini dostupnim javnosti putem zemaljske radio-difuzne mreže, kablovske i internet distribucije, teleteksta, proizvodnjom i plasmanom video i audio nosača zvuka i slike, te drugim načinima medijskog predstavljanja.

 

Programi na kanalima iz prethodnog stava su komplementarni i u funkciji su šire programske ponude javnosti, pri čemu su u upotrebi jezici konstitutivnih naroda FBiH, u skladu sa utvrđenom programskom shemom za sve kanale.

 

Član 7.

 

RTV FBiH emitira svoje programe na osnovu dozvola Regulatorne agencije za komunikacije BiH (u nastavku: RAK), a program  RTV FBIH mora služiti interesu javnosti i biti u skladu sa profesionalnim standardima i propisima i pravilima RAK-a.

 

Uz zahtjev za izdavanje, odnosno produženje dozvola, saglasno pravilima i uputama RAK-a, RTV FBiH dostavlja RAK-u sve informacije neophodne za izdavanje, odnosno produžavanje dozvola za emitiranje.

 

Član 8.

 

Programi RTV FBiH pripremaju se na jezicima konstitutivnih naroda FBiH uz korištenje latiničnog pisma u televizijskom programu.

RTV FBiH određene programske sadržaje emituje na jezicima manjina koje žive u Federaciji BiH, a isti se mogu emitirati i na stranim jezicima.

 

Programskim shemama za oba kanala radija i televizijski kanal utvrđuju se programski sadržaji iz prethodnog stava.

 

Član 9.

 

RTV FBiH će u svojim programima osigurati većinsku zastupljenost programa evropskog sadržaja.

 

Najmanje 40% emitiranog programa svih žanrova, osim vijesti i sportskog programa, mora biti iz domaće produkcije, odnosno na službenim jezicima koji se koriste u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Najmanje 10% emitiranog programa, izuzev informativnog i sportskog programa, te marketing oglase, RTV FBiH mora naručiti od nezavisnih producenata ili komercijalnih radiotelevizijskih stanica.

 

 

II  FIRMA, SJEDIŠTE I PEČAT

 

Član 10.

 

RTV FBiH posluje pod firmom: "Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine Društvo sa ograničenom odgovornošću" .

 

Skraćena firme je: "RTV FBiH d.o.o. Sarajevo".

 

Sjedište RTV FBiH je: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića broj 12.

 

 

Član 11.

 

RTV FBiH Društvo ima svoj žiro račun :transakcijski i devizni koji se vode kod poslovnih banaka Društvo ima svoj žiro račun :transakcijski i devizni koji se vode kod poslovnih banaka Društvo ima svoj žiro račun :transakcijski i devizni koji se vode kod poslovnih banaka

 

Član 7.

Društvo ima svoj žiro račun :transakcijski i devizni koji se vode kod poslovnih banaka

 

Član 7.

ima transakcijski i devizni račun koji se vode kod poslovnih banaka.

 

 

Član 12.

 

RTV FBiH ima svoj znak.

 

Odluku o obliku, odnosno logotipu znaka donosi Upravni odbor RTV FBiH.

 

 

Član 13.

 

RTV FBiH ima svoj pečat.

 

Pečat je okruglog oblika prečnika 35mm i sadrži puni naziv i sjedište RTV FBiH, a u sredini znak RTV FBiH.

 

RTV FBiH ima mali pečat, prečnika 18 mm istog sadržaja i oblika kao i veliki pečat.

Korištenje, čuvanje, način upotrebe i uništenje pečata i njihov broj, utvrđuje se odlukom generalnog direktora RTV FBiH.

 

 

III  ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

 

 

Član 14.

 

RTV FBiH ima svojstvo pravnog lica i samostalno istupa u pravnom prometu u svoje ime i za svoj račun i za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom.

 

Osnivač RTV FBiH, za obaveze RTV FBiH, odgovara do visine uloženog osnovačkog kapitala.

 

 

IV  ZASTUPANJE  i  PREDSTAVLJANJE

 

 

Član 15.

 

RTV FBiH zastupa i predstavlja generalni direktor bez ograničenja ovlaštenja do iznosa od 100.000,00 KM, a preko tog iznosa, uz odobrenje Upravnog odbora RTV FBiH, a u skladu sa Privremenom odlukom u vezi sa upravnim tjelima javnog RTV sistema u BiH

 

RTV FBiH zastupaju i predstavljaju i izvršni direktori Sektora RTV FBiH čije su dužnosti i prava definirane organizacionom strukturom i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta RTV FBiH.

 

Druge osobe (zaposlenici RTV FBIH) mogu zastupati RTV FBIH samo na temelju odluke generalnog direktora, odnosno temeljem punomoći čiji obim i sadržaj određuje generalni direktor, u skladu sa zakonskim propisima.

 

 

V DJELATNOSTI  RTV FBiH

 

Član 16.

 

Djelatnosti RTV FBiH jesu slijedeće:

-          pripremanje,  proizvodnja, prijenos i emitiranje vlastitih  radio i televizijskih programa ;

-          razmjena i učestvovanje u zajedničkim programima, programskim, tehničkim i tehnološkim projektima sa drugim emiterima i producentima programa;

-          nabavljanje programa;

-          uvođenje i korištenje novih tehnologija;

-          izdavanje i raspodjela štampanog materijala vezanog za sopstveni program ili za pitanja o emitiranju uopće;

-          skladištenje i korištenje arhiva tonskih i video zapisa;

-          organizacija kulturnih, muzičkih i drugih događaja;

-          ispitivanje medijskog tržišta i marketinške usluge;

-          pružanje usluga teleteksta i djelatnosti vezanih za ostala polja tehnologije emitiranja

-          promocija i prodaja vlastitih programskih sadržaja, kao i programskih sadržaja koje je otkupila RTV FBIH za prodaju trećim licima.

 

VI ORGANIZACIJA RTV FBiH

 

Član 17.

 

Organizacionu strukturu RTV FBiH čine:

 • Direkcija  generalnog direktora RTV FBiH;
 • Sektor za produkciju i emitiranje TV programa;
 • Sektor za produkciju i emitiranje radio programa;
 • Sektor za On line program (web i teletekst);
 • Sektor za komunikacije i promociju RTV i On line programa;
 • Sektor za ljudske resurse;
 • Sektor za pravne i opće poslove;
 • Sektor za ekonomsko-finansijske poslove i
 • Sektor RTV taksa.

 

 

Član 18.

 

U RTV FBiH se obavljaju slijedeći poslovi:

 • Pripremanje, proizvodnja, prijenos i emitiranje vlastitih radio i televizijskih programa
 • Razmjena i učestvovanje u zajedničkim programima, programskim tehničkim i tehnološkim projektima sa drugim emiterima u BiH i svijetu;
 • Nabavljanje programa;
 • Uvođenje i korištenje novih tehnologija;
 • Arhiviranja fonografskih i videografskih zapisa;
 • Marketing poslovi iz domena proizvodnje, promocije, plasmana i distribucije proizvoda Radija FBiH, Radija 202 i RTV FBIH;
 • Istraživanja tržišta;
 • Ugovaranja, proizvodnje i emitiranje marketing oglasa;
 • Proizvodnje, snimanja, distribucije i prikazivanje filmova;
 • Pružanja tehničkih usluga i iznajmljivanje tehničkih kapaciteta kojima raspolaže RTV FBIH, i to domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima u zemlji i inostranstvu;
 • Pružanja tehničkih usluga i iznajmljivanje produkciono-tehničkih kapaciteta iz poslova dijela RTV FBIH domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima u zemlji i inostranstvu;
 • Fonoteke, statističke obrade programa i novinske dokumentacije;
 • Pružanje usluga teletexta i djelatnosti vezanih za ostala polja tehnologije emitiranja.

 

 

Član 19.

 

Obavljanje poslova iz djelokruga rada RTV FBiH van sjedišta RTV FBiH obavlja se u dopisništvima, kao i putem dopisnika u zemlji i inostranstvu.

 

 

 

Član 20.

 

RTV FBiH može za realizaciju određenih programskih i drugih projekta, pored organizacionih cjelina definiranih Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji  RTV FBIH formirati i druge organizacione cjeline sa trajnim ili ograničenim vremenskim trajanjem.

 

Sva poslovna korespodencija organizacionih cjelina RTV FBiH mora sadržavati punu firmu i sjedište RTV FBiH.

 

Odluku o formiranju organizacionih cjelina iz stava 1. ovog člana, donosi Upravni odbor RTV FBiH na prijedlog generalnog direktora.

 

 

Član 21.

 

Unutarnja organizacija RTV FBiH utvrđena članom 16. ovog Statuta, detaljno je definirana odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji  RTV FBIH.

 

 

VII PLANIRANJE RADA I RAZVOJA

 

Član 22.

 

Planiranje u RTV FBiH ostvaruje se planom razvoja iskazanim po organizacionim cjelinama, godišnjim finansijskim i poslovnim planom koji priprema generalni direktor za narednu godinu i isti dostavlja na usvajanje Upravnom odboru RTV FBIH, najkasnije do dana 01. novembra tekuće godine.

 

Generalni direktor podnosi izvještaj o poslovanju u prethodnoj godini, o kojem Upravni odbor odlučuje najkasnije do 28. februara svake godine.

 

Gubici u poslovanju se namiruju iz imovine RTV FBIH, iz ostvarene dobiti tekučeg poslovanja RTVFBiH, sredstvima osnivaća i drugih izvora u skladu sa zakonskim propisima.

 

 

Član 23.

 

Obavezna je godišnja revizija poslovanja RTV FBIH od strane nezavisnog revizorskog društva.

 

Osim revizije iz prethodnog stava ovog člana, obavezna je i revizija prihoda od naplate RTV takse i raspodjele iste prema važećim zakonskim propisima.

 

 

Član 24.

 

Poslovna godina RTV FBiH je kalendarska godina (počinje 01. januara, a završava se 31.decembra) za koju se izrađuju poslovni planovi i utvrđuju završni obračuni u skladu sa Zakonom.

 

 

VIII  FINANSIRANJE

 

Član 25.

 

Redovna djelatnost RTV FBiH se primarno finansira prihodima iz slijedećih izvora:

-          radio i  televizijska taksa,

-          marketing (proizvodnja i/ili emitiranje reklama)

-          sponzoriranje

 

RTV FBIH može ostvariti prihode iz vlastite djelatnosti uključujući, ali ne ograničavajući se, na proizvodnju programa po posebnim zahtjevima, komercijalizaciju autorskih i srodnih prava, proizvodnju i prodaju audio-vizuelnih djela, pružanje usluga teleteksta i drugih servisa.

 

 

 

 

Član 26.

 

Na osnovu odluke Upravnog odbora, RTV FBIH može tražiti da se iz budžeta Federacije finansira slijedeće:

-          izgradnja i proširenje emisione mreže,

-          troškovi zakupa satelita,

-          programski projekti od značaja za Federaciju koji nisu predviđeni redovnim godišinjim planom programa RTV FBIH,

-          troškovi čuvanja arhivske građe, kao kulturnog dobra.

 

Finansiranje iz budžeta  ne smije ni na koji način utjecati na programsku samostalnost RTV FBIH.

 

 

Član 27.

 

Imovinu RTV FBIH čine nekretnine, stvari, prava i  sredstva evidentirana u poslovnim knjigama RTV FBIH.

 

U skladu sa Zakonom, RTV FBIH, zajedno sa druge dvije članice JRTV sistema BiH, imovinu koja je u vezi sa funkcijama Korporacije daje na upravljanje Korporaciji javnih RTV serisa BiH.

 

 

IX UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

 

Organi RTV FBBIH

 

Član 28.

 

Organi RTV FBIH su Upravni odbor i generalni direktor.

 

 

Upravni odbor

 

Član 29.

 

Upravni odbor je najviši organ RTV FBiH koji zastupa i štiti interese javnosti u pogledu radio i televizijskih programa, vrši nadzor nad cjelokupnim poslovanjem, kao i korištenjem i raspolaganjem imovinom RTV FBiH.

 

Upravni odbor RTV FBiH se sastoji od 4 člana.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje 3 godine, a može se obnoviti samo još jednom.

 

 

Član 30.

 

Upravni odbor ima slijedeće ovlasti:

 • Imenovanje i razrješavanje dužnosti generalnog direktora, te zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom, kao poslodavac generalnom direktoru;
 • Odobravanje prijedloga godišnjeg programa i godišnjeg finansijskog plana RTV FBIH;
 • Određivanje strateških ciljeva za generalnog direktora, te nadgledanje rada generalnog direktora, kao i rada RTV FBiH;
 • Odobravanje svih troškova i iznosa za različite svrhe koji premašuju iznos od 100.000,00 KM;
 • Vršenje i drugih poslova utvrđenih Statutom  i  Zakonom o RTV FBIH;
 • U saradnji sa ostalim U.O. RTV servisa, predlaže visinu naknade za RTV takse I prati naplatu istih;
 • Predlaže programski kodeks RTVFBiH u okviru sistema; uključujući zaštitu jezika, pisma, kulture i tradicije naroda i narodnosti BiH;
 •  Predlaže programsku šemu RTVFBiH za sudjelovanje sa ostalim Javnim RTV servisima;
 • Učestvuje u koordinaciji po pitanju funkcionisanja Korporacije, vezanih za član 6 Zakona o javnom RTV sistemu BiH;

 

Upravni odbor RTVFBiH kao sastavni dio Odbora sistema ima ulogu nadzornog organa Korporacije i ima slijedeće nadležnosti:

 • Predlaže i učestvuje u imenovanju i razrješenju generalnog direktora Korporacije;
 • Predlaže imenovanje lica koja su direktno odgovorna generalnom direktoru Korporacije;
 • Predlaže strategiju i politiku poslovanja Korporacije u skladu sa Zakonom i dozvolom sistema;
 • Osigurava zajedno sa ostalim RTV javnim servisima, izvršenje važečih uslova utvrđenih dozvolom RAK-a BiH, kao posebne ( dozvole sistema ), tako i komplementarne, pojedinačne dozvole javnih emitera ( servisa );
 • Predlaže i učestvuje u odobravanju rashoda i investicija Korporacije(u skladu sa Statutom);
 • Učestvuje u odobravanju godišnjeg finansijskog plana i buđeta Korporacije;
 • Učestvuje u odobravanju godišnjeg finansijskog poslovanja Korporacije.

 

 

Član 31.

 

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova.

U slučaju nerješenog glasanja, Predsjedavajući daje drugi ili odlučujući glas.

 

 

Član 32.

 

Članovi Upravnog odbora RTV FBiH  imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u visini prosječne plaće isplaćene u RTV FBIH u prethodnom mjesecu, kao i na naknadu putnih i materijalnih troškova u skladu sa važećim aktima RTV FBIH.

 

Član 33.

 

Bliže odredbe o radu Upravnog odbora utvrđuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Generalni direktor

 

Član 34.

 

Generalni direktor organizira i vodi poslovanje RTV FBiH, predstavlja i zastupa RTV FBiH, te je odgovoran za zakonitost i uspješnost rada RTV FBiH.

 

Generalnog direktora imenuje i razrješava Upravni odbor RTV FBiH.

 

Mandat generalnog direktora traje četiri godine, a isti se može produžiti najviše još jednom.

 

Član 35.

 

Za generalnog direktora može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta, ispunjava i posebne uvjete:

 • visoka stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera;
 • najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodnim funkcijama;
 • državljanstvo BiH;
 • stalno prebivalište na području BiH;
 • kao i drugi uvjeti koje odredi Upravni odbor RTV FBIH, u skladu sa Zakonom.

 

 

Član 36.

 

Generalni direktor:

 • Predlaže osnove poslovne i programske politike;
 • Predlaže programe rada i planove rada i razvoja, te poduzima mjere za njihovo sprovođenje;
 • Predlaže unutarnju organizaciju RTV FBiH;
 • Imenuje i razrješava izvršne direktore Sektora RTV FBiH i ostale zaposlenike sa posebnim ovlaštenjima;
 • Imenuje i razrješava dužnosti urednike programa radija i televizije;
 • Izvršava i organizira provođenje odluka Upravnog odbora RTV FBiH;
 • Poduzima mjere u oblasti zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne okoline u skladu sa Zakonom i općim aktima RTV FBiH;
 • Podnosi Upravnom odboru izvještaje o poslovanju i godišnji obračun;
 • Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika u skladu sa Zakonom i općim aktima RTV FBiH;
 • Donosi provedbene akte  RTV FBIH u skladu sa Zakonom i Statutom.
 • Donosi odluku o formiranju manjih organizacionih djelova unutar većih organizacionih cjelina u RTV FBIH, dok o formiranju sektora kao većih organizacionih cjelina odlučuje isključivo Upravni odbor.
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima RTV FBiH.
 • Ima prava da potpisuje sve pravne i finansijske akte kojima se RTVFBiH zadužuje u iznosu do 10.000,00 KM.
 • Iznose preko 10.000,00 KM do 100.000,00 KM mora pored potpisa generalnog direktora verificirati svojim potpisom još jedan član upravljačkog tima – Kolegija RTVFBiH.

 

 

Član 37.

 

Generalni direktor je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru RTV FBiH.

 

Član 38.

 

Generalnom direktoru prestaje funkcija po slijedećim osnovama:

 • istekom mandata;
 • razrješenjem funkcije prije isteka mandata, u skladu sa Zakonom;
 • raskidom ugovora o radu, u skladu sa Zakonom.

 

 

 

 

Član 39.

 

Generalni direktor može biti razrješen funkcije prije isteka vremena na koje je izabran, ako se utvrdi njegova odgovornost za:

 • neostvarivanje programa razvoja i planova rada i poslovanja;
 • nezakonitost rada i poslovanja;
 • zloupotrebu ovlaštenja.

 

Član 40.

 

Za razmatranje, zauzimanje stavova i mišljenja radi izrade određenih studija, analiza, elaborata, programskih i drugih projekata o pitanjima iz rada i poslovanja RTV FBiH, generalni direktor može imenovati radne grupe.

 

Član 41.

 

Generalni direktor imenuje upravni tim -  kolegij RTV FBIH.

 

Upravni tim kolegij RTV FBIH čine osim generalnog direktora: pomoćnici generalnog direktora RTV FBiH i svi izvršni direktori Sektora RTV FBiH

 

Generalni direktor bira pomoćnike i izvršne direktore RTV FBIH prema najvišim profesionalnim kriterijima.

 

Bliže odredbe o radu upravnog timakolegij RTV FBIH utvrđuju se Pravilnikom o radu kolegija RTV FBiH.

 

Drugi rukovoditelji

 

Član 42.

 

Dužnosti i prava ostalih rukovoditelja RTV FBiH definirane su organizacionom strukturom i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta RTV FBiH.

 

 

X DUŽNOSTI I PRAVA ZAPOSLENIH

 

 

Član 43.

 

Novinari i drugi programski radnici koji uređuju programe dužni su se pridržavati Zakona, ovog Statuta, kodeksa i drugih akata RTV FBiH.

 

Političko uvjerenje i pripadnost političkoj stranci ne smiju utjecati na obavljanje profesionalnih zadataka.

 

XI ZABRANJENE AKTIVNOSTI RTV FBiH

 

Član  44.

 

RTV FBiH nije dopušteno:

 • Davanje kredita ili pozajmica zaposlenicima ili trećim licima ili davanje garancija ili osiguranja za kredite;
 • Davanje putem donacija u suprotnosti sa odredbama važećećih zakonskih propisa;
 • Isplata plaća zaposlenicima protivno odredbama važećih zakona o penzijskom i zdravstvenom osiguranju;
 • Vršenje izmjena ili dopuna bilo kojem već zaključenom ugovoru o nabavci, osim ako nisu izvršene u skladu sa važećim zakonima o nabavci.

 

 

XII  POSTUPAK NABAVKE

 

 

Član 45.

 

Svi postupci nabavke od strane RTV FBiH biti će provedeni temeljem odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Za svaki pojedinači postupak javne nabavke generalni direktor Odlukom  imenuje članove Komisije za javne nabavke, te definira  njihova ovlaštenja, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o javnim nabavkama RTV FBIH kao i drugim općim aktima RTV FBIH.

 

Komisija za javne nabavke provodi postupak javne nabavke, te  priprema izvještaj o postupku nabavke sukladno važećim propisima o nabavci.

 

Član 46.

 

U postupku nabavke, Upravni odbor ima obavezu i odgovornost kako slijedi:

·         Usvojiti pravilnik za postupak nabavke u smislu usaglašenosti istog sa važećim propsima o nabavci;

·         Nadzirati rad uprave (generalnog direktora I izvršnih direktora) u pogledu primjene pravilnika o postupku nabavke RTV FBiH;

·         Pregledati izvještaj o nabavci, te pregledati pripremu izvještaja o mogućoj prevari ili zloupotrebi od strane nadležnih tijela RTV FBiH.

 

 

Član 47.

 

Ukoliko temeljem Izvještaja o nabavci ili temeljem neke druge informacije, Upravni odbor utvrdi da je došlo do kršenja važećih propisa o nabavkama ili pravilnika RTV FBiH o nabavkama, RTV FBiH mora bez odlaganja preduzeti korake za sankcioniranje  odgovorne osobe ili osoba.

 

 

XIII ZAŠTITA NA RADU

 

Član 48.

 

U obavljanju poslova RTV FBIH moraju se provoditi mjere zaštite na radu koje se odnose na zaštitu ljudi i zaštitu imovine, u skladu sa Zakonom i zakonskim propisima, međunarodnim standardima, općim aktima i prirodom posla.

 

 

 

XIV ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

 

 

Član 49.

 

RTV FBiH ima obavezu u obavljanju svoje djelatnosti osiguravati potrebne uvjete za očuvanje  životne sredine

 

Mjere zaštite i programi unaprjeđivanja zaštite životne sredine sastavni su dio planova razvoja RTV FBIH, a za njihovo provođenje odgovoran je generalni direktor RTV FBiH.

 

 

XV  INFORMIRANJE ZAPOSLENIKA

 

Član 50.

 

Kao oblici informiranja zaposlenika koriste se informativni sastanci, pismeni izvještaji, oglasne ploče i drugi  načini informiranja u sjedištu RTV FBIH.

 

Za istinito, blagovremeno, potpuno i razumljivo informiranje zaposlenika, odgovoran je generalni direktor RTV FBiH i izvršni direktori Sektora RTV FBiH.

 

XVI SINDIKAT

 

Član 51.

 

Zaposlenici RTV FBIH se mogu organizirati u Sindikat ili drugi oblik samoorganiziranja radi ostvarivanja i zaštite svojih prava i interesa, pod uvjetima i na način propisan Zakonom.

 

RTV FBIH je dužna osigurati uvjete za rad tih oblika organiziranja zaposlenika, u skladu sa odredbama Zakona.

 

Član 52.

 

Sindikat RTV FBIH, u skladu sa Zakonom, može podnositi prijedloge i primjedbe generalnom direktoru kada je u pitanju ostvarivanje i zaštita prava zaposlenika.

 

 

XVII POSLOVNA TAJNA

 

Član 53.

 

U interesu čuvanja, sigurnosti i uspješnog poslovanja RTV FBiH, određeni podaci o poslovanju i razvoju, kao i o odnosima u RTV FBiH, predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se saopćavati trećim licima na način i u obimu propisanim Zakonom i općim aktima o poslovnoj tajni.

 

Poslovnom tajnom smatraju se isprave, podaci o radu i poslovanju  RTV FBIH, elementi poslovnih ugovora, te zapisi čije bi objavljivanje i komentiranje ili ustupanje na uvid neovlaštenim osobama moglo štetiti poslovnom i/ili programskom interesu ili ugledu RTV FBiH

 

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici RTV FBIH, bez obzira na koji su način saznali za te podatke.

 

Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon raskida radnog odnosa sa RTV FBIH.

 

 

Član 54.

 

Podatke i isprave koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim licima moze saopćavati generalni direktor RTV FBiH, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

 

XVIII OPĆI AKTI

 

Član 55.

 

RTV FBiH donosi slijedeće opće akte:

 • Statut;
 • Pravilnik o radu RTV FBiH;
 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji;
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta;
 • Pravilnik o plaćama;
 • Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova;
 • Pravilnik o komunikacijama;
 • Pravilnik o finansijskom poslovanju;
 • Pravilnik o računovodstvu, računovodstvenim politikama i finansijskim izvještajima;
 • Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
 • Pravilnik o arhiviranju proizvedenih i prikupljenih fonografskih i videografskih zapisa;
 • Pravilnik o autorskim i izvođačkim pravima;
 • Kodeks ponašanja zaposlenika RTV FBIH;
 • i drugi akti kada je to propisano Zakonom, odnosno kada je to potrebno zbog rada i poslovanja RTV FBiH.

 

 

Član 56.

 

Usaglašene opće akte na prijedlog generalnog direktora RTV FBiH verificira Upravni odbor RTV FBiH.

 

Opći akti stupaju na snagu, u pravilu, osmog dana od dana njihove objave na oglasnoj ploči RTV FBiH, ako u pojedinom aktu nije određeno stupanje na snagu odmah nakon objave.

 

Općim aktom može se predvidjeti da se njegove pojedine odredbe, ili akt u cjelini, primjenjuje i na odnose koji su nastali prije njegova stupanja na snagu, ukoliko to dopušta priroda odnosa koji se tim aktom uređuje i ako se ne dira u stečena prava zaposlenika.

 

 

Član 57.

 

Opći akti Regulatorne agencije za komunikacije (kodeksi, odluke, preporuke i slično)  i drugih relevantnih domaćih i međunarodnih organizacija, obavezni su i neposredno se primjenjuju na RTV FBiH.

 

 

 

XIX ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 58.

 

Odluka o prestanku RTV FBIH može biti donesena samo u formi Zakona.

 

Zakonom o prestanku RTV FBIH određuje se postupak prestanka i način raspodjele imovine.

 

 

Član 59.

 

Na pitanja koja nisu regulirana  odredbama ovog Statuta shodno se primjenjuju odredbe Zakona o radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine, Privremene odluke u vezi sa upravnim tjelima javnog RTV sistema u BiH, Zakona o javnim nabavkama, te Zakona o javnom RTV sistemu BiH.

 

 

Član 60.

 

Ovaj pročišćeni tekst Statuta biti će objavljen na oglasnoj ploči u sjedištu RTV FBiH.

 

 

 

 

UPRAVNI ODBOR RTV FBiH

 

Broj:                                                                     ___________________________________

Datum:                                                                          SLAVO KUKIĆ, Predsjedavajući

 

 

 
Start | FTV | TV vodič | Teletext | Radio FBiH | Opće informacije | Marketing | Kontakti | FAQ | Vremenska prognoza | BHRT | RTRS

Preuzimanje sadržaja sa stranice samo uz pismenu dozvolu ili navođenje izvora (www.rtvfbih.ba).

Copyright
© 2005-2007 RTVFBiH - All rights reserved
design and development DWS and DSD March-May 2007